Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Aktiv forvaltning i kystsonen

 

Aktiv forvaltning av marine ressurser

Med økt kunnskap om de marine ressursene langs kysten (blant annet gjennom marin naturtypekartlegging) åpner det seg også muligheter for en kunnskapsbasert forvaltning av de lokale ressursene. Prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser» startet opp i Tvedestrand i 2009. Utgangspunktet var å utforske hvordan man lokalt kan jobbe for en bærekraftig forvaltning av lokale ressurser. I 2011 ble også Lindesnes kommune med i prosjektet og i 2017 startet prosjektet opp på Frøya og Hitra. Områdene har noe ulike prosjektmål. Men i alle områdene blir det blant annet forsket på effekten av marine bevaringsområder.  

Hovedformålet for denne prosjekthjemmesiden er å gjøre alle prosjektdokumenter tilgjengelig. Ved å klikke seg inn på regionen man er interessert i får man oversikt over alle publiserte prosjektdokumenter.

Prosjektet på Frøya og Hitra har en egen facebook-side der man kan følge og engasjere seg i forskningsaktivitetene.